Вернуться   Форум по искусству и инвестициям в искусство > Русский форум > Художники, творчество, история > Украинские художники

Украинские художники Обсуждение творчества художников Украины. Направления украинской живописи. Консультации знатоков и экспертов.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 05.07.2009, 14:35 Язык оригинала: Русский       #1
Гуру
 
Аватар для Самвел
 
Регистрация: 27.08.2008
Адрес: Москва-Шуши.
Сообщений: 4,525
Спасибо: 4,919
Поблагодарили 5,759 раз(а) в 1,470 сообщениях
Записей в дневнике: 2
Репутация: 10306
По умолчанию 130 лет со дня рождения Ф. Кричевского

Багатьом жителям Ірпеня знайомий пам'ятний знак із білого мармуру, якій стоїть біля будинку № 1 на вулиці Павленка (колишня вулиця Революції), поблизу базару. Многим жителям Ирпеня знакомый памятный знак из белого мрамора, который стоит возле дома № 1 на улице Павленко (бывшая улица Революции), вблизи базара. Проте, на жаль, не кожен знає, що цей знак поставлений 1979 року на честь 100-річчя з дня народження видатного українського художника, заслуженого діяча мистецтв, професора, першого доктора мистецтвознавства в Україні, першого ректора Академії мистецтв України Федора Григоровича Кричевського, який жив у 1946–1947 рр. у нашому місті. Однако, к сожалению, не каждый знает, что этот знак поставлен 1979 года в честь 100-летия со дня рождения выдающегося украинского художника, заслуженного деятеля искусств, профессора, первого доктора искусствоведения в Украине, первого ректора Академии искусств Украины Федора Григорьевича Кричевского, жившем в 1946-1947 гг в нашем городе.

Читать дальше... 
В багатьох довідниках про Кричевського можна прочитати – народився 10/22.V.1879 р. в місті Лебедині на Слобожанщині – помер 30.VII.1947 р. в місті Ірпені на Київщині. Во многих справочниках о Кричевского можно прочитать - родился 10/22.V.1879 г. в городе Лебедин на Слобожанщине - умер 30.VII.1947 г. в городе Ирпене на Киевщине. У п'ятнадцятирічному віці, незважаючи на заборони батьків, дістався до Москви, де вступив до училища живопису, скульптури та архітектури, яке закінчив 1901 року з відзнаками (дві срібні медалі). В пятнадцатилетней возрасте, несмотря на запреты родителей, добрался до Москвы, где поступил в училище живописи, скульптуры и архитектуры, которое окончил в 1901 году с наградами (две серебряные медали).
З 1903 року по 1910 рік – навчався в Петербурзькій Академії мистецтв, спочатку в Іллі Рєпіна, потім в майстерні Франца Рубо. С 1903 года по 1910 год - учился в Петербургской Академии художеств, сначала в Ильи Репина, потом в мастерской Франца Рубо.
З 1913 живе в Києві, викладає в Київському художньому училищі. С 1913 живет в Киеве, преподает в Киевском художественном училище. З 1914 р. – директор цього закладу. С 1914 г. - директор этого учреждения. З 1917 – перший ректор Академії мистецтв України. С 1917 - первый ректор Академии искусств Украины. Потім тривале творче життя, створення багатьох чудових живописних полотен, як-от «Наречена», «Портрет Л.Я. Затем длительное творческую жизнь, создание многих замечательных живописных полотен, например, «Невеста», «Портрет Л.Я. Старицького», «Переможці Врангеля», «Довбуш» та багато інших, які стали невід'ємною частиною українського мистецтва. Старицкого »,« Победители Врангеля »,« Довбуш »и многие другие, которые стали неотъемлемой частью украинского искусства. Так стисло можна сказати про Кричевського. Так вкратце можно сказать о Кричевского.
Якщо в публікаціях наводяться дані про художника в різні періоди його життя, то про останній період – ірпінський – майже нічого не відомо. Если в публикациях приводятся данные о художнике в разные периоды его жизни, то про последний период - Ирпенский - почти ничего не известно. А це був найскладніший період у житті художника. А это был самый сложный период в жизни художника.
Війна застала Федора Кричевського в Києві. Война застала Федора Кричевского в Киеве. З невідомих нам причин він з родиною не евакуювався разом із художнім інститутом в Самарканд, а залишився в Києві. По неизвестным нам причинам он с семьей НЕ евакуювався вместе с художественным институтом в Самарканд, а остался в Киеве. Пережив усі труднощі першого року окупованого міста – розруху, голод, холод. Пережил все трудности первого года оккупированном города - разруху, голод, холод. 1942 року він з родиною переїжджає до села Шишаки , де була його дача, але після окупації Полтавщини, Кричевський у віці 63 років, тяжко хворий, повертається до Києва. В 1942 году он с семьей переезжает в село Шишаки, где была его дача, но после оккупации Полтавщины, Кричевский в возрасте 63 лет, тяжело болен, возвращается в Киев. В осені у нього відкрилось кровотеча язви шлунку і німецький лікар професор, шанувальник мистецтва рятуючи Кричевського від смерті в 1943 році перевозить його в німецько місто Кеслінг. В осени у него открылось кровотечение язвы желудка и немецкий врач профессор, поклонник искусства спасая Кричевского от смерти в 1943 году перевозит его в немецко город Кеслинг. Трішки пізніше до Кричевського приїжджає і дружина з донькою. Немного позже к Кричевского приезжает и жена с дочкой. Але там на художника чекали нові випробування – на нього стали писати доноси одні звинувачували його що він – єврей, другі що він – український націоналіст, в наслідок чого Федір Григорович потрапив в німецькі застінки Гестапо . Но там на художника ожидали новые испытания - на него стали писать доносы одни обвиняли его что он - еврей, второй что он - украинский националист, в следствие чего Федор Григорьевич попал в немецкие застинкы Гестапо. Великих зусиль доклав німецький професор лікар Фергесен щоб в друге врятувати життя художнику. Больших усилий приложил немецкий профессор врач Фергесен чтобы во второе спасти жизнь художнику. Кричевський з дружиною Наталею Павлівною виїхали до Відня. Кричевский с супругой Натальей Павловной выехали в Вену. Донька Мар'яна з чоловіком, племінником Лесі Українки, виїхали до США. Дочь Марьяна с мужем, племянником Леси Украинки, уехали в США.
Існують і дані, що після прориву фронту радянськими військами в м. Кеслінг Кричевський потрапив у лабети «смершу», де пробув майже рік. Существуют и данные, что после прорыва фронта советскими войсками в Кеслинг Кричевский попал в лапы «СМЕРШ», где пробыл почти год. Через які нові випробування тортури прошов художник нам не відомо, але фактом залишається те, що він тяжко хворий в 1946 році звернувся з письмом до Уряду с проханням дати йому дозвіл повернутися до Києва. Через какие новые испытания пытки прошов художник нам не известно, но фактом остается то, что он тяжело болен в 1946 году обратился с письмом к Правительству с просьбой дать ему разрешение вернуться в Киев. Із спогадів його учня – С.А.Григор'єва, народного художника України відомо: «…Демобилизовавшись в мае 1946 года, я вернулся в институт на работу. Из воспоминаний его ученика - С. А. Григорьев Ева, народного художника Украины известно: «... Демобилизовавшись в мае 1946 года, я вернулся в институт на работу. Через некоторый промежуток времени ряд учеников и сотрудников Кричевского вызвали в Правление Союза художников. Через некоторые промежуток времени ряд учеников и сотрудников Кричевского вызвалы в Правление Союза художников. Секретарем Союза был тогда С.Е. Секретарем Союза был тогда С.Е. Раевский. Раевский. Он зачитал нам письмо Кричевского из Вены с просьбой разрешить ему вернуться на родину в Киев. Он зачитали нам письмо Кричевского из Вены с просьбой разрешить ему вернуться на родину в Киев. Раевский передал нам, что Правительство интересуется мнением близко стоящих к нему художников, и, попросил нас высказаться. Раевский передали нам, что Правительство интересуется мнением близкий стоящих к нему художников, и, попросила нас высказаться. Мы все единодушно заявили о том, что он нужен, полезен искусству». Мы все единодушно заявили о том, что он нужен, полезен искусство ».
Незабаром Кричевський та його дружина приїхали до Києва. Вскоре Кричевский и его жена приехали в Киев. Але і в Києві на них чекали тяжкі випробування. Но и в Киеве на них ждали тяжелые испытания. Їх квартира по Георгіївському провулку № 12 була зруйнована в наслідок бомбардування. Их квартира по Георгиевском переулке № 12 была разрушена в результате бомбардировки. Дача в селі Шишаках згоріла. Дача в селе Шишаки сгорела. Під час пожежі згоріло багато його картин. Во время пожара сгорело много его картин.
Комітет у справах мистецтва допоміг Кричевським найняти житло в Ірпені. Так, з літа 1946 року в будинку № 1 по вулиці Пролетарської революції, в районі базару, став жити в нашому місті видатний художник України Федір Кричевский. Комитет по делам искусства помог Кричевский нанять жилье в Ирпене. Так, с лета 1946 года в доме № 1 по улице пролетарской революции, в районе базара, стал жить в нашем городе выдающийся художник Украины Федор Кричевский.
Власником цього будинку з 1927 року була Вікторова, яка здала Кричевським дві кімнати з верандою. Владельцем этого дома с 1927 года была Викторов, которая сдала Кричевский две комнаты с верандой. Одна кімната була метрів 25, з трьома високими вікнами, світла, сонячна, друга трішки менше. Одна комната была метров 25, с тремя высокими окнами, светлая, солнечная, вторая чуть меньше. Присадибна ділянка - 45 соток, на ділянці росло багата дубів , біля калитки п'ять беріз та стара яблуня. Приусадебное участок - 45 соток, на участке росло богатая дубов, возле мешка пять берез и старая яблоня. Саме тут, серед цих берізок і стояв дерев'яний стіл с лавкою, за яким часто любив сидіти художник. Именно здесь, среди этих березок и стоял деревянный стол с лавки, по которому часто любил сидеть художник.
Роботу Кричевському дали в Академії архітектури України, хоча він хотів повернутися до свого любимого художнього інституту, але його в інститут не допускали. Работу Кричевского дали в Академии архитектуры Украины, хотя он хотел вернуться к своему любимого художественного института, но его в институт не допускали. Як згадує С.О.Григор'єв: «Не было распоряжения и приказа о недопущении его в институт, но было как это водиться у нас, сказано «есть такое мнение». Как вспоминает С. А. Григорьев ЕО: «Не было распоряжения и слову о недопущениы его в институт, но было как это водится у нас, говорится« есть такое мнение ». И это мнение воздержаться угнетало его». И это мнение воздержаться угнетало эго ».
Зазнав Кричевський і наслідків післявоєнного лихоліття. Испытал Кричевский и последствий послевоенного лихолетья. В Ірпені в 1946-му не було не електропостачання, ні водопроводу. В Ирпене в 1946-м не было электроснабжения, ни водопровода. Були зруйновані підприємства, приміщення школи, клубу та поліклініки. Были разрушены предприятия, помещения школы, клуба и поликлиники. Із Протоколу Ірпінської сільської ради № 8 від 11 вересня 1946 р.(який знаходиться в Ірпінському міському архіві) можна судити, що спокою теж не було: «…в настоящее время в поселке Ирпень участились ограбления (вооруженные). Из Протокола Ирпенский сельского совета № 8 от 11 сентября 1946 г. (который находится в Ирпенский городском архиве) можно судить, что покоя тоже не было: «... в настоящее время в поселке Ирпень участились Ограбление (вооруженные). В связи с чем решили: 1). В связи с чем решили: 1). до 1.Х.46г. до 1.Х.46г. приобрести гладкоствольное оружие для сторожевой охраны. приобрести гладкоствольное оружие для сторожевой охраны. 2). 2). усилить проверку паспортного режиму. усилить проверки паспортного режима. 3). 3). предупредить всех домовладельцев и граждан что лица принявшие на ночлег без ведома поселкового совета будут привлекаться к штрафу и судебной ответственности.4). предупредить всех домовладельцев и граждан что лица принявшие на ночлег без ведома поселкового совета будут привлекаться к штрафу и судебной ответственности.4). усилить и проводить систематические ночные проверки». усилить и проводит систематические Ночные проверки ».
Таке розпорядження сільради, та погане сполучення з Києвом (в 1946р. електропоїздів не було, а їздив до Києва один раз на добу робочий потяг - товарняк), призвело до того , що Федір Григорович, якій був важко хворий, не мав можливості приймати у себе дома своїх друзів, які з радістю йому допомагали. Такое распоряжение сельсовета, и плохое сообщение с Киевом (в 1946г. Электропоездов не было, а ездил в Киев один раз в сутки рабочий поезд - товарняк), привело к тому, что Федор Григорьевич, которой был тяжело болен, не имел возможности принимать у себя дома своих друзей, которые с радостью ему помогали. Тому часто Кричевський залишався ночувати після роботи в Києві у Михайла Андрійовича Шаронова, Сергія Олексійовича Григор'єва. Поэтому часто Кричевский оставался ночевать после работы в Киеве у Михаила Андреевича Шаронов, Сергея Алексеевича Григорьева. У свою майстерню запрошували його і Тетяна Яблонська, й Сергій Отрощенко, і багато інших. В свою мастерскую приглашали его и Татьяна Яблонская и Сергей Отрощенко, и много других.
Але важко хворий художник, у якого був рак шлунку, а пізніше і рак легенів потребував домашнього догляду та госпіталізації. Но тяжело больной художник, у которого был рак желудка, а позднее и рак легких нуждался домашнего ухода и госпитализации. До березня 1947 року в Ірпіні не було стаціонарного відділення при поліклініці. До марта 1947 года в Ирпене не было стационарного отделения при поликлинике. Згідно з протоколу Ірпінської сільради № 7 від 18.03.47р. Согласно протоколу Ирпенский сельсовета № 7 от 18.03.47р. існувало доручення – «Просить исполком дать указание ускорить утверждение стационара на 10 коек при Ирпенской поликлинике». Якщо казати відверто то мешканці Ірпеня в 1946 – 1947 роках були позбавлені і звичайних умов санітарного стану. существовало поручения - «Просит исполком дать указания ускорить утверждение стационара на 10 коек при Ирпенской поликлиника», если говорить откровенно то жители Ирпеня в 1946 - 1947 годах были лишены и обычных условий санитарного состояния. В вказаному протоколі зазначалося: «…1). В указанном протоколе говорилось: «... 1). Поручить комиссии организовать проведение подворных обследований домовладений на предмет выявления завшивленности среди населения и проверки санитарного состояния дворов. Рядом комиссии организовать проведение подворных обследований домовладений на предмет выявления завшивленносты среди населения и проверки санитарно состояния дворовых. 2). 2). Просить исполком Райсовета обязать зав.райкомхозом – провести остекления бани, и обеспечить баню бочками, ведрами и осветительними приборами». Просит исполком райсовет обязать зав.райкомхозом - провести остекления баны, и обеспечить баню бочками, ведрамы и осветительнимы приборами ».
Та все ж таки не зважаючи на всі трудності часу, невиліковно хворий художник, без підтримки дітей ( син Роман помер на передодні війни від саркоми, яка виникла в наслідок удару футбольним м'ячем під час гри в футбол, донька була в еміграції), знаходячись під постійним наглядом з боку НКВД – все ж таки в Ірпіні створює ряд картин в тому числі «Свято колгоспного урожаю», «Хлопчик запускає змія», розробив серію ескізів до картини «На новобудові», та останнє полотно «Молотьба» із серії «Квіти України». Картині «Молотьба» судилося бути останньою, вона була завершена за два дні до смерті художника. И все же несмотря на все трудности времени, неизлечимо больной художник, без поддержки детей (сын Роман умер на кануне войны от саркомы, возникшего в результате удара футбольным мячом во время игры в футбол, дочка была в эмиграции), находясь под постоянным наблюдением со стороны НКВД - все-таки в Ирпене создает ряд картин в том числе «Праздник колхозного урожая», «Мальчик запускает змея», разработал серию эскизов к картине «На новостройке», и последнее полотно «Молотьба» из серии «Цветы Украины ». картине« Молотьба »суждено было стать последним, она была завершена за два дня до смерти художника. Згодом ця робота була виставлена на республіканську виставку, яка проходила у Києві. Впоследствии эта работа была выставлена на республиканскую выставку, которая проходила в Киеве. Після смерті майстра в будинку в Ірпені залишалось ще багато ескізів до нових картин, він був сповнений задумами та планами. После смерти мастера в дома в Ирпене оставалось еще много эскизов до новых картин, он был полон замыслами и планами.
Хоронили Кричевського дуже скромно. Хоронили Кричевского очень скромно. Як згадував наш земляк Борис Піанідо, « … шел тогда трудный послевоенный 1947 год. Как говорил наш земляк Борис Пианидо, «... шел тогда трудный послевоенный 1947 год. Запомнилось объявление о его смерти, появившиеся в Киевском художественном институте, преподавательской работе в котором столько сил и энергии отдал Ф.Г.Кричевский. Запомнилось объявление о его смерти, появившиеся Ющенко художественного институте, преподавательской работе в котором столько сил и энергии отдал Ф. Г. Кричевский.
Наспех написанные белые буквы на черном фоне, сливались в слова, сообщали роковую весть: «30 июля 1947 года умер художник Федор Григорьевич Кричевский». Наспех написанные белые буквы на черно фоне, сливались в слова, сообщал роковую вести: «30 июля 1947 года умер художник Федор Григорьевич Кричевский».
Из окна одной из мастерских института, в которой я тогда писал дипломную картину видел, как ученики Федора Григорьевича – Е.В.Волобуев, С.Б. Из окна одной из мастерских института, в которой я тогда писал дипломную картину видел, как ученики Федора Григорьевич - Э. В. Волобуев, С.Б. Отрощенко, Е.Н.Яблонская и другие. Отрощенко, Э. Н. Яблонская и другие. 31.07. 31.07. обивали крепом гроб его, перенесенный потом в вестибюль института, где он и простоял до утра. обивалы крепь Гроб эго, перенесенный потом в вестибюль института, где он и простояли до утра.
Рано утром 1 августа гроб увезли в Ирпень, где в последнее время жил и умер Ф.Г.Кричевский. Рано утром 1 августа Гроб увезлы в Ирпень, где в последнее время жил и умер Ф. Г. Кричевский. К двум часам дня в нем в художественный институт было доставлено тело Федора Григорьевича для прощания с ним. К двум временам дня в нем в художественный институт было доставлено тело Федора Григорьевич для Прощание с ним. Со двора института огромная траурная процессия ритмично двинулась по улицам Киева к Лукьяновскому кладбищу, на котором и состоялись похороны Кричевского. Со двора института огромная траурная процессия ритмично двинулась по улица Киева к Лукьяновскому кладбищу, на котором и состоялись похороны Кричевского.
Речей не было. Вещей не было. С.Б. С.Б. Отрощенко пытался, что-то говорить, но ему толком не удалось ничего сказать от волнения и горя. Отрощенко пытался, что-то говорит, что ему толком не удалось ничего сказать вот волнение и горя.
Так закрылась книга жизни Федора Григорьевича Кричевского. Так закрылась книга жизни Федора Григорьевич Кричевского. Кричевский умер, но вместе с его смертью пришло и его бессмертие». Кричевский умер, но вместе с его смертью пришло и его бессмертие ».
Але ще довгі роки після смерті знаходилось ім'я майстра під забороною. Но еще долгие годы после смерти находилось имя мастера под запретом. Навіть коли в 50-х роках відкрилась його виставка картин в Київському музеї українського мистецтва, то не було вернісажу, не було статей. Даже когда в 50-х годах открылась его выставка картин в Киевском музее украинского искусства, то не было вернисажа, не было статей. Не було обговорення. Не было обсуждения. «Есть такое мнение» було надісланедо всіх редакцій. «Есть такое мнение» было надисланедо всех редакций. Жодна стаття не була пропущена до друку. Ни одна статья не была пропущена в печать. Та тільки справжнє мистецтво, тільки великій геній переживає свій час! И только настоящее искусство, только большой гений переживает свое время!
«Творчість Федора Григоровича Кричевського – це мудрість типу великих майстрів, типу таких художників Ренесансу, як Веронезе, Тіціан. «Творчество Федора Григорьевича Кричевского - это мудрость типа великих мастеров, типа таких художников Ренессанса, как Веронезе, Тициан. Це людина шаляпінського порядку, - коли її талант конкретними творіннями осідав у житті. Это человек шаляпинського порядке, - когда ее талант конкретными творениями осидав в жизни. Він був титаном свого часу і буде ним для майбутніх поколінь,» – так казав художник В.І. Он был титано своего времени и будет им для будущих поколений », - так говорил художник В.И. Бондаренко виступаючи на вечері пам'яті 4 червня 1965 року. Бондаренко выступая на вечере памяти 4 июня 1965 года. І так може сказати кожен хто хоч раз бачив картини Ф.Кричевського. И так может сказать каждый кто хоть раз видел картины Ф. Кричевского.
Багато ще залишилося нез'ясованого в ірпінському періоді життя майстра. Много еще осталось невыясненного в Ирпенский периоде жизни мастера. Та ми знаємо, що саме в Ірпені провів останні роки свого життя Федір Кричевський, завдяки якому наш Ірпінь знають і в Америці, і в Європі, і в Австралії – там живуть шанувальники його таланту. Но мы знаем, что именно в Ирпене провел последние годы своей жизни Федор Кричевский, благодаря которому наш Ирпень знают и в Америке, и в Европе, и в Австралии - там живут почитатели его таланта.Самвел вне форума   Ответить с цитированием
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Самвел за это полезное сообщение:
Marjana (07.07.2009), Tana (05.07.2009), voloviks (10.10.2009), vyadem (02.09.2011), Евгений (05.07.2009), любитель живописи (28.08.2011)
Старый 05.07.2009, 15:04 Язык оригинала: Русский       #2
Гуру
 
Аватар для Евгений
 
Регистрация: 04.06.2008
Адрес: Сочи
Сообщений: 14,663
Спасибо: 18,865
Поблагодарили 16,455 раз(а) в 4,506 сообщениях
Записей в дневнике: 273
Репутация: 32442
По умолчанию

Самвел, Самвел за статью от имени всех украинцев спасибо.Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо Евгений за это полезное сообщение:
Самвел (05.07.2009)
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Разделы Ответов Последние сообщения
С Днём рождения ! dedulya37 Беседка 6 29.05.2009 14:58
С днём рождения! Glasha Беседка 6 28.04.2009 15:36
С Днём рождения ! dedulya37 Беседка 10 05.04.2009 08:57
С днём рождения! dedulya37 Беседка 1 31.12.2008 19:49
С днём рождения! dedulya37 Беседка 5 23.12.2008 15:17

Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
Telegram - Обратная связь - Обработка персональных данных - Архив - Вверх


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot